Preparace

trofejové zvěře

Příprava zvěře na preparaci

jelen

Snažte se o minimální porušení kůže, jelikož opravy jsou pak náročné a drahé. Nutné řezy provádějte dle obrázku - zásadně na nepohledových místech preparované trofeje. Kůži stahujte a to rolováním od poloviny trupu přes krk k posledním vrchním obratlům - obr. 1. Na konci páteře oddělte hlavu bez porušení kůže od těla - obr 2. Hlavu i s kůží dejte zmrazit a zmrazenou předejte (zašlete) k preparaci. Pokud nemůžete zachovat celou hlavu, oddělte kůži od lebky, včetně blány očních důlků a nozder. Slechy uřezávejte uvnitř zvukovodu.

 

 

 

 

Lovecké potřeby

Lasička webdesign ©2006